لحظه شلیک موشک بالستیک یمن به متجاوزان سعودی

توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به متجاوزان سعودی و اماراتی در منطقه صافر
هلاکت بیش از ۹۷ نظامی سعودی، ۸۳ نظامی اماراتی و ۷۱ نظامی بحرینی
ضربه مهلک نیروهای مردمی یمن و ارتش به نیروهای متجاوز خارجی در استان مأرب

نظامیموشک بالستیکمتجاوزان سعودییمنلحظه شلیک موشکشلیک موشک بالستیک

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x