انحرافات تشیع انگلیسی در یک نگاه

مجموعه ای از شواهدی که غیر قابل انکار بوده و هدف واقعی جریان انحرافی تشیع لندنی را نمایان می سازد.

سیاسیسید صادق شیرازیتشیع انگلیسیتشیع لندنیاسلام انگلیسیاسلام آمریکایی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x