قبر همسر گرامی امام خمینی (ره) در جوار ضریح امام (ره)

متاسفانه کسانی که حرم امام (ره) رو بازسازی کردن، برای دیگر قبوری که در جوار ضریح امام خمینی (ره) قرار دارد، بی تدبیری کردن و قبری که قبلاً سنگ قبر داشت، الان شده فقط فرش و یک نوشته! با این کار، دیگران راحت روی این بزرگواران پا میذارن، چون زیاد به چشم نمیان!