لحظه ورود به صحن و سرای مرقد امام خمینی (ره)

قربون صحن و سرات یا روح الله، اون دنیا شفاعتمون کن و تو قبرم بیا ...

مذهبیمرقد امامامام خمینی رهمرقد امام خمینیحرم امام خمینی رهمرقد امام ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x