وقتی خرس از اسپری فلفل عصبانی می شود و ...!

زنی که برای کمپینگ به منقطه رانگل ایالت آلاسکا سفر کرده بود ، تجربه ای هراس انگیز را پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، پس از رسیدن به محل کمپینگ ، زن با خرسی مواجه شد که ابتدا قصد داشت به او حمله کند ولی وقتی با اسپری فلفل زن مواجه شد،به سراغ قایق او رفت و بدون توجه به فریادهای زن قایق را شکست .