خرس ها از سگ می ترسند

خرس هایی که قصد ورود به محوطه خانه ای را در انگلیس داشتند با نگهبانی سر سخت رو به رو شدند.به گزارش مهر، سگ قهرمان خانواده انگلیسی آنها را از شر خرس ها نجات داد. در تصاویر فوق که توسط دوربین های حفاظتی گرفته شده است ماجرای فرار خرس ها ثبت شده است.