تشییع پیکر هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس

ورزشگاه ازادی این بار برای هادی نوروزی کاپیتان با اخلاق و جوان پرسپولیس مملو از تماشاگر شد تا نوروزی را راهی خانه ابدی خود کند .