آهنگ 끝사랑 لی مین هو عمرا اگه شنیده باشین

من خودم به شخصه تا حالا این آهنگ رو نشنیده بودم ؟؟؟!!!! بعدم اینکه هر چه بیشتر با این ژاپنی ها آشنا میشم حس میکنم مین هو براشون خیلی مایه میزاره خدایی این دومین آهنگی بود که من دیدم مین هو فقط تو ژاپن خونده بعدترشم عاشق اجرای مین هو شدم خدایی نگاه چه انرژی مصرف میکنه من که اگه جاش بودم حتما بعد این همه انرژی مجبور بودم برم یه جای هی بفرم حالا اگه گفتین کجا؟؟؟ خخخخخ
راستی فن متینگ این مراسم رو قبلا تو کانالم گذاشتم همونی که مین هو توش قایم موشک بازی میکنه
خوب دیگه برین این آهنگ شنیدنی رو بشنوین بیاین