کنسرت لی مین هو شعبده باز

این کنسرت تو ژاپن هستش برا سال 2014
اول اینکه من عاشق طراح لباس این کنسرتم خدایی چه تناسبی برقرار کرده بین آهنگ زیبای always you و این لباس؟؟؟ البته به نظر من بیشتر مسخره کرده ها تا تناسب
فک کنم برگرفته از لباسای سنتی ایرانی باشه خدایی کتش که شبیه این لباس دلقکهای درباره مظفرالدین شاه و ایناست کلاهشم که توضیح نمیدم میترسم از توش خرگوش بیاد بیرون
اولش که گیومی میگن که فک کنم فلسفه اش یه چیزی تو مایه های یه توب دارم قلقلی ماست که همه بچه ها اینو یاد دارن هیچ کس نمیدونه چرا؟؟؟!!!
عدد 5 که میرسه از مجریه میپرسه خخخخ خدایااااااااااااااااااااا
بعد یه قسمت مترجمه حرفای مجریه رو به مین هو میگه مین هو همچین عکس العملی نشون میده که انگار خودش تنهایی فهمیده چی گفتن خخخخخ
بعدشم که آهنگ می خونن ولی انگار بچمو مثل میخ وبیدن به زمین والا جم نمیخوره
بعدترشم اینو باید بگم دقت کردین مین هو چه علاقه خاصی به این کت های بلند داره؟؟؟؟؟ از بس که بچم باحیاست والا حجابش از خیلی از دخترای ایرانی بهتره خخخخ
نخند شما به جای خنده حجابتو رعایت کن والا