حیات جانوری زریبار

به عنوان یک واحد اکولوژیکی و یک اکوسیستم آبی در کردستان پدیده‌ای بسیار زیبا و نادر می‌باشد. زریوار با قرار گرفتن در یک دره طولی نسبتاً وسیعی ازدو طرف غرب و شرق با کوههای پوشیده از جنگل احاطه شده‌است. پوششغالب اراضی در این منطقه را جنگل و بیشه زارهای نیمه انبوه تشکیل می‌دهند که گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی بوده و در حالیکه سایر گونه‌های جنگلی دیگرمانند گلابی وحشی، زالزالک، بادام در شیبها و نقاط مختلف آن خودنمایی می‌کند. خصوصیات اكولوژیكی: منطقه مورد نظر به خاطر موقعیت جغرافیایی و بهره مندی از آب و هوای مدیترانه ای، ازتنوع زیستی بالا و متنوعی برخوردار است. بیش از نیمی از سطح دریاچه را گیاهان آبزی حاشیه ای وبن در آب نظیر نی، لویی، جگن و سازو پوشانده است. گونه های با ارزشی از گیاهان دارویی، صنعتی و در معرض خطر در این منطقه به چشم میخورد. دریاچه زریوار در مسیر مهاجرت بسیاری از پرندگان زمستان گذران و مهاجر عبوری قرار دارد . همچنین این دریاچه محل جوجه آور ی تعدادی از گونه های پرندگان بومی و غیر بومی بشمار می آید . آبزیان تالاب زریبار گونه‌های بومی: سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی، ماهی گامبوزیا (در حال حاضر این گونه‌ها در دریاچه یافت نمی‌شوند) گونه‌های غیربومی: ماهی آمور سفید، کپور…