اگرت

سلام. سلام به شما آدمهایی که ما پرندگان را دوست دارید و از دیدن ما خوشحال می شوید. اسم ما اگرت است. نوعی از پرندگان بومی حرا. این هم جنگل حراست محل زندگی ما. خوبی جنگل های حرا این است که همه جای آن ماهی پیدا می شود. یعنی قبلا که اینطور بود. سلام . خوشحالم که مارو می بینید. ما از گونه اگرت های ساحلی هستیم و راحت تر از بقیه به آدمها نزدیک می شویم. ما الان دنبال غذا می گردیم. دنبال ماهی. به دست آوردنش برای ما کار سختی نیست ولی شما آدمها برای آنکه شکم خودتان را سیر کنید هرچی ماهی توی جنگل هست را صید می کنید. اگر شما یادتان بماند که ما پرندگان هم غذا می خواهیم ، پیدا کردن ماهی برای ما کار چندان سختی نیست. آنجا را نگاه کن . شما هم نگاه کنید . آنها دوتا اگرت بزرگ هستند. قدشان از ما بلندتر است . این یکی هم اگرت ساحلی است . از یک گونه خیلی کمیاب. اگرت خاکستری. ما اگرت ها از خانواده حواصیل ها هستیم . البته به غیر از ما پرندگان بومی و غیربومی دیگری هم اینجا زندگی می کنند. جزر که شروع بشه وقت شکار ماهی هاست. ما اگرت ها نمی توانیم مثل پرستوهای دریایی توی آب شیرجه بزنیم و ماهی بگیریم. ما باید همیشه پاهایمان روی زمین باشد. برای همین است که خورهای کم عمق موقع جذر بهترین جایی است که می توانیم در آن ماهی صید کنیم. اگر همین طور حرف بزنیم…