عصار خانه نجف آباد

عصار خانه زمانیان عصار خانه کوچکی است که متعلق به خانواده زمانی است که در خیابان امام نجف آباد نرسیده به مسجد جامع نبش بن بست خرسند محله حاج نوروز واقع شده است و همچنان مشغول بکار است .مساحت این عصار خانه 400متر مربع می باشد ودر دو طبقه قرار دارد . معروف به عصار خانه بابا حسن است عصارخانه ، جلوه ای از هویت فرهنگی یکی از احتیاجات بشر از همان دوران اولیه زندگی ، تأمین روشنائی بود تا بوسیله آن خود را از تاریکی برهاند . استفاده از روغن دانه هائی چون خشخاش ، بزرک ، کی کج ، کافشه و کرچک از زمان های دیرین در سرزمین ایران رایج بود . اگرچه شمع ها از اهمیتی بسزا برخوردار بوده است ، اما شمع جنبه اشرافی داشته و مخصوص دربار ، اعیان و رجال بود و بیشتر در جشن ها و عروسی ها و سایر مراسم خاص استفاده می شد . از سوئی مشعل ها نیز هنگام گردش در شب و بیشتر به صورت چراغ قوه های امروزی مورد استفاده بوده است . عموم مردم در این زمان از روغن های چراغ برای روشنائی منازل استفاده می کردند . این روغن ها به دلیل ارزانی و فراوانی مورد استفاده مردم عادی بوده است . روغن های چراغ در کارخانه های روغن گیری (عصارخانه) تهیه می شد . عصارخانه علاوه بر روغن چراغ و روغن خوراکی که از مواد اولیه گرفته می شد ، نقش مهمی در تهیه ی خوراک دام ها و کود لازم برای مزارع…