آرامگاه شیخ براق یا چلبی اوغلو (سلطانیه)

آرامگاه شیخ براق یا چلبی اوغلو (سلطانیه) در پانصد متری جنوب غرب سلطانیه، بنای آرامگاهی وجود دارد كه در گویش محلی كچه بورك ( كلاه نمدی ) گفته می شود. كتیبه های برجای مانده بنا، همچنین سبك معماری و شیوه های تزئینی بكار رفته نشان می دهد كه این بنای تاریخی متعلّق به عارف بنام این زمان، شیخ براق بابا از بزرگان مسلك مولویه و از خاصان در بار سلطان محمد خدابنده در دوره ایلخانی است. . ارتفاع این بنا ۱۷ متر ،طول هر ضلع از بیرون ۱۶/۴ و قطر بنا ۶/۷متر است و همچنین باستان شناسان و محقّقان، این مجموعه را به سلطان چلپی منسوب نموده و تاریخ احداث بنا را سال 728 هجری قمری بیان نموده اند. مقبره شیخ براق یا چلپی اوغلو كه در كنار آن خانقاهی مربوط به همین دوره وجود دارد از نوع مقابر برجی شكل قرون میانی اسلامی است و قابل مقایسه با مقبره امام زاده جعفر اصفهان می باشد . از جمله ویژگی های تزئینی این بنا طاق نماهای هشتگانه با عملكرد های چند جانبه ای (استاتیكی و زیبایی شناسی) است، كه طرح های آجر چینی سطوح هر یك از طاق نماها زیبا و متفاوت با یكدیگر بوده همچنین محرابی هایی با تزئینات مقرنسی از نوع روی هم افتاده در نمای خارجی این خانقاه از دیگر جلوه های هنری آن می باشد. مقبره ی شیخ براق یا چلبی اوغلو ،با نقشه ی هشت گوش ،در بخش جنوبی خانقاه…