برج بید کرپه

برج بید كرپه بنای آجری است كه در روستای بید كرپه وسطی از توابع بخش زند واقع است, این برج در پی هجوم اقوام لُر كه روزگاری به غارت مناطق مركزی ایران می پرداخته و صرفاً جهت دیدبانی ساخته شده است. مصالح به كار رفته از سنگ و آجر است كه با ملات گل ساخته شده است , در بدنه های طبقه فوقانی سوراخ هائی به عنوان تیركش تعبیه شده است . وجود این برج در این منطقه نشان از رونق و آبادانی آن در گذشته داشته است. برج روستای بید کرپه سنگری برای تفنگ چیان خان بوده است که در برابر غارتگران در زمان سخت گرسنگی و خشکسالی ساخته شده است این برج از کف زمین تا بالا دارای 5 طبقه است طبقه های بالایی دارای روزنه ای برای دید دید بانان و لوله های تفنگ تفنگ چیان بوده و طبقات پایین هم انبار بوده است طبقه سوم که همکف پشتبان است با نردبانی موقت به طبقات بالاتر راه داشته است در صورت گشایش بارو این نردبان برای جلوگیری از دسترسی به تفنگچیان به بالا کشیده می شده است.