آرامگاه شیخ صفی اردبیل

آرامگاه شیخ صفی شامل تعدادی از بناهای دوره های مختلف است که نخستین بار شاه تهماسب آن ها رابه صورت مجموعه واحدی در آورد. بعدها شاه عباس بناهای مهم دیگری به این مجموعه افزود و باعث اصلاحاتی در آن شد. اهمیت این مجموعه تاریخی ، در ارتباطی که با سلسله خاندان سلاطین صفویه دارد جلوه گر می شود. اسلاف شاهان صفوی و همچنین شاه اسماعیل اول( سر سلسله این خاندان) در این مجموعه تاریخی به خاک سپرده شده اند. طی دوران صفویه هزینه فراوانی صرف این بقعه شد و امروز نیز با وجود گذشت چندین قرن،ویژگی های زیبا و جالبی دارد که هر بازدید کننده ای راتحت تاثیر قرار می دهد.بناهای متعلق به بقعه شیخ صفی عبارت اند از: 1-در ورودی و حیاط بزرگ 2-حیاط کوچک یا دالان روباز صحن بقعه 3-مسجد جنت سرا 4-حیاط مقابر 5-شهید گاه 6-چله خانه بخش های اصلی بقعه عبارت اند از: زواق یا قندیلخانه ، مقبره شیخ صفی، مقبره شاه اسماعیل، حرمخانه، چینی خانه. 1- از ضلع شرقی میدان عالی قاپو اردبیل که امروزه اثری از آن نیست، از دری بزرگ وارد حیاطی گسترده به ابعاد 92*5/26 متر می شویم که دارای دو حوض و باغچه های مخصوص گلکاری است و دیوارهای آچری تاقنمادار آن روی ازاره سنگی بنا شده است. این حیاط دارای سر در کاشیکاری شده و باشکوه بود که به مرور زمان فروریخت و بقیه ان نیز در سال 1321 شمسی…