آب انبار شش بادگیر یزد

آب انبار شش بادگیر یزد در محله تپه یزد موقعیت طبیعی و اقلیم گرم و خشک یزد زمینه ساز توسعه آب انبارها در سطح این شهر شده است بطوریکه بیش از 100 واحد آب انبار در یزد شناسایی شده است . آب انبارها دارای چهار عنصر اصلی شامل خزینه ، گنبد ، پاشیر و بادگیر هستند . تعداد بادگیرها در آب انبارهای مختلف متفاوت است .آب انبارها بطور معمول دارای دو ، سه و چها بادگیر هستند . اما ویژگی مهم این آب انبار که باعث شهرت آن شده تعداد 6 بادگیر آنست. . این آب انبار بزرگ و پرحجم بالغ بر 2000 متر مكعب گنجایش داشته و دو عدد شیر یا راه دسترسی به شیر آب انبار دارد . این آب انبار دارای شش بادگیر است، سه بادگیر آن از ابتدا ساخته شده بود و سه بادگیر دیگر بعدها به آن الحاق شده است، با كمی دقت در شكل بادگیرها تفاوت سه بادگیر قدیمی با دیگر بادگیرهای آن مشهود است. شش بادگیر آب انبار با توجه به شرایط اقلیمی و جهت باد در این منطقه به شكل 8 وجهی می باشند. ارتفاع مخزن، ارتفاع بادگیرها، معماری زیبای بادگیرها و مصالح به كار رفته و تزئینات آجر چینی مدخل ورودی آن از ویژگیهای انحصاری آب انبار شش بادگیری است كه شهرت بسزایی به آن داده است. تعداد پلكانهای این آب انبار 50 عدد، ارتفااع مخزن 6/12 متر و ارتفاع بادگیرها 10 متر می*باشد. زمان ساخت این آب انبار به دوره قاجار…