پل قلعه حاتم

روستایی که از سالیان گذشته در این دشت زیبای خدا برکت را از زمین میگرفته و میزبان زندگی زارعان و کشاورزان بوده روستای قلعه‌حاتم است. در گذر زمان و گسترش شهرها قلعه‌حاتم آرام آرام در حواشی شهر آمیخت و امروزه در حوزۀ شهربروجرد قرار دارد. آب سرمنشا حیات و آبادانی این دره ها و دشتهای رنگارنگ و زیباست، نیاز به این مایه حیات برای سیراب نمودن مردمان و مزارع روستا موجب گشته تا مردمان این دیار آب نهفته در دل کوهها و جاری شده در زلال چشمه ها را از کوههای مجاور به روستا دعوت کنند تا در این میهمانی سفرۀ زیبای طبیعت آراسته گردد. آب از چشمه به راه می افتد و تا به روستا راهی طولانی باید طی کند در گذرش دره ای که از میانش رودی جاریست راه بر او میبندد، از این رو با دستان پرتوان معماران این دیار راهی از سنگ و آجربر فراز دره ساخته شد تا رود راه را بر آب نبندد. پلها از جمله بناهایی هستند كه در ادوار مختلف تاریخ به منظورهای مختلفی در مسیرهای مهم جهت رفع نیاز انسان ساخته شده‌اند. بیشتر كاربرد پلها جهت عبور و مرور بوده كه درصورت نیاز به گونه‌ای دیگرطراحی و ساخته می‌شدند كه كاربریهای دیگری نیز داشته باشند، یکی از این پلها که بجز راهی برای عبور و مرور راه عبور آب را نیز هموار میکرده پل قلعه حاتم بروجرد است. این پل كه از نوع پلهایی…