آیت الله ملک حسینی

حضرت آیت اله ملك حسینی فرزند سید صدرالدین ( معروف به صدراله ، حكیم و روحانی با نفوذ و مورد اعتماد مردم و عشایر منطقه ) در سال 1303 ( ه . ش ) در روستای گوشه از توابع بویراحمد در جوار حرم جدش امامزاده قاسم (ع) پا به عرصه حیات گذاشت . سید كرامت اله پس از پایان تحصیلات ابتدایی در تل خسرو در سال 1315 به شیراز رفته و به فراگیری علوم دینی پرداخت . مقدمه علوم و ادبیات عرب را در خدمت پدرش پی گرفت و سپس تحصیلات حوزوی خود را در مدرسه منصوریه از محضر اساتید مسلمی چون حكیم احمد دارابی و آقا میرزا عبدالكریم یزدی ادامه داد . وی از سال 1325 به قم عزیمت و قریب به شانزده سال در محضر استوانه های فقاهت و اساتید مبرز از جمله آیت اله العظمی بروجردی ، مرحوم آیت اله سید محمد تقی خوانساری ، مرحوم آیت اله حجت كوهكمری و مرحوم آیت اله سید داماد یزدی گذراند و حدود 9 سال در حوزه تدریس امام خمینی (ره ) مشغول شد و تقریرات درس او را به رشته تحریر در آورد و بدین جهت مورد عنایت و توجه خاص حضرت امام (ره ) قرار می گیرد . حضرت آیت اله ملك حسینی در سال 1340 به درجه اجتهاد نائل شدند . سپس به شیراز عزیمت و در مدرسه خان به تدریس طلاب پرداختند . ایشان در سال 1341 به انقلابیون پیوستند و تعقیب مداوم و لحظه به لحظه در مسافرت ها و بازدیدها خصوصاً هنگام ورود به عرصه ایلات عشایر…