فتوکلیپ غم‌انگیز به یاد هادی نوروزی (نود ۱۳ مهر)

فتوکلیپ غم‌انگیز به یاد هادی نوروزی (نود ۱۳ مهر)