آیت الله حیدر طاهری

آیت الله حیدر طاهری خرم آبادی از مفاخر و بزرگان استان لرستان است. ایشان تحصیلات مقدماتی را در بروجرد گذراند. در آن زمان فقط یک حوزه در اصفهان و یک حوزه در مشهد وجود داشته است. که این دو حوزه در آن زمان از اهمیت فراوانی برخوردار بودند البته در خارج از کشور حوزه ای هم در نجف اشرف بوده است که آیت الله حیدر طاهری یک دوره را در نجف اشرف گذرانده اند. ایشان یکی از برجستگان خطه لرستان بوده اند که قبل از تاسیس حوزه علمیه قم به اصفهان سفر می کنند و در آنجا مشغول به تحصیل می شوند. در قم از محضر آیت الله العظمی حاج شیخ حسین نائینی هم استفاده لازم را برده اند. هنگامی که در راه مشهد هستند متوجه می شوند که حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه ای را در قم تشکیل داده اند، به همین جهت به قم سفر کرده و یکی از شاگردان ایشان می شود. وی از دوستان نزدیک حضرت امام (ره) و آیت الله گلپایگانی (ره) بود سپس به درخواست مردم شریف خرم آباد به زادگاه خود بازگشت و تا آخر عمر به انجام امور مردم همت گماشت. از ویژگیهای بارز مرحوم حاج سید حیدر، برخورداری از محبوبیت فراوان بین مردم و علمای شهر، حلم و بردباری و عدم علاقه به زخارف دنیا و مادیات بود و فرزندش آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی که شیفتگی زائدالوصفی به پدر داشت در سن 9 سالگی مجبور به بر دوش کشیدن…