آیت الله آدینه وند

آیت الله محمدرضا آدینه وند در سال 1306 در شهرستان کوهدشت متولد شد. وی در سال 1325 وارد حوزه علمیه قم شد و در آنجا مشغول به تحصیل شد. دروس مقدمات تا سطوح عالیه و اصول فقه را نزد اساتید تلمذ کرد. حضرت آیت الله خامنه ای از ایشان خواسته بودند که کتابی را تهیه کند راجع به قرآن که در حوزه علمیه اطلاعات بیشتری را به طلاب بدهد. از این رو، وی کتاب کلمة الله العلیا را همراه با تجزیه و ترکیب کلام الله مجید در 6 جلد به چاپ رساند. از وی کتب زیادی به چاپ رسیده است از جمله به کتابی در فروع دین می توان اشاره نمود. این روحانی و مفسر قرآن کریم در زمینه ساخت مسجد در کوهدشت تلاش های زیادی داشت که از جمله مساجدی که به همت وی ساخته شده می توان به مسجد جامع کوهدشت، 2 مسجد در روستاهای آدینه وند، روستای کوشکی و 4 مسجد در روستای پشت تنگ و مساجد دیگر اشاره نمود. وی از بزرگترین مفسران قرآن کریم است و در نظر اهل علم به "نحوی" مشهور است. آیت الله آدینه وند بیش از 60 سال است که در حوزه علمیه قم مشغول تدریس علوم دینی است.