آیت الله سید غنی اردبیلی

مرحوم آیت ا.. سید غنی اردبیلی عاف الهی فقیه باعظمت و حکیم محتشم بوده اند که در محضر آیت ا.. خمینی به کسب علم می پرداختند و به علت سیادت و تواضع اخلاقی داذای حرمت و احترام خانوادگی نزد امام بودند. سید غنی در سال 1315 شمسی در مدرسه ملا ابراهیم مشغول به کسب علم و طلیگی بوده اند. و ازجمله مدرسان و اساتید در زمینه های مذهبی و فقهی از شهر اردبیل بوده اند که تا اوایل انقلاب به تدریس می پرداختند. ایشان در زمینه ی تحصیل قشر زن چنین اعتقاد داشتند که فرمودند: هرکس مانع ادامه تحصیل فرزندش (چه پسر چه دختر) شود و مو جب بی سوادی آنان شود با دست خود فرزندش را به عنوان یک برده تحویل جامعه داده است. وی در هفتم خرداد ماه سال 1369 با عزت و سرافرازی در پیشگاه حق دار فانی را وداع گفته ودر مزار باغ بهشت شهر قم به خاک سپرده شد.روحش شاد.