آیت الله مفتح

آیت الله دکتر محمد مفتح در روستای کله سر متولد شد و به سبب فعالیت در حوزه و دانشگاه به منادی وحدت حوزه و دانشگاه شناخته شد او گلی از گلستان انقلاب بود و توانست با فعالیت های عمیق و ریشه ای خود بین دو مرکز علم اتحاد و همدلی ایجاد کند و این وحدت محور کلام ایشان بود . این اتحاد موجب جذب جوانان شد و در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تاثیر به سزایی داشتند، اما این تفکر نتوانست کور دلان را ساکت کند و دست به خیانتی دیگر زدند و این فرد بزرگوار را به شهادت رساندند