اماکن تاریخی پل مردق

از دامان کوه سهند رودی سرچشمه می گیرد به نام مردی که روزگاری آن را مردی چای می گفتند، اما امروزه بدان مردق چای می گویند. گذر از رودخانه مردق و در امان ماندن از خروشش نیازمند معابری امن بود از این رو معماران ایرانی پلهایی را بر روی رودخانه مردق بنا نهادند که یکی از زیباترین آنها پل مردق مراغه است. پل مردق در استان آذربایجان شرقی، 12 کیلومتری جاده قدیم مراغه به هشترود در ضلع شرقی روستای مردق بر روی مردق چای قرار گرفته است. تاریخ ساخت این پل به دوران صفوی باز می گردد ولی شیوه معماریش مخصوصاً در چشمه ها شباهت زیادی به سبک معماری ایلخانی دارد. این پل دارای 42 متر طول، 4.50 متر پهنا و بلندی6.80 متر از کف رودخانه مردق است. پل مردق دارای سه دهانه با طاق جناغی یا 5و7 است که با آجرهای قرمز بومی بنا شده اند طوری که دهانه میانی بزرگ تر از دهانه های کناری است. در کالبد آجری پل دو چشمه طاق کوچک دیده می شود که علاوه بر کاهش وزن و عبور آبهای طغیانی از پل، در زیبایی پل نقش به سزایی دارند. پل مردق دارای پایه هایی است از سنگ های تراشیده شده از نوع سنگ بومی منطقه که از معدن سنجان استخراج شده است. پایه های پل در هر دو جهت دارای آب بر یا آب شکن است. آب برهایی که رودرروی آب اند به شکل مثلث اند و آب برهایی که در جهت آب قرار گرفته اند به شکل…