پل شهرچای

پل شهرچای در 12 کیلومتری جنوب شهر میانه و در مسیر میانه به راه آهن بر روی رودخانه شهر چای در آذربایجان شرقی قرار گرفته است. تاریخ ساخت پل شهرچای به درستی روشن نیست اما بر طبق برخی متون و سفرنامه ها قدمت پل به دوران صفوی می رسد که در سالیان متوالی به دفعات مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است. این پل طولانی ترین پل آذربایجان شرقی است به طول 260 متر و عرض 8.90 متر که بلندای 5.25 متری اش پل را از سطح آب شهرچای جدا ساخته است. عرض چشمه های پل شهرچای همه با هم یکسان است. این پل دارای 23 چشمه طاق جناغی بوده که به علت ویران شدن دو چشمه بر اثر سیل یک طاق مسطح بتونی به جای آن احداث شده است. فاصله بین طاقها در پل شهرچای به صورت صندوقه می باشد و روزنه های بیضی شکل که در طرفین صندوقه ها ساخته شده کار تهویه هوای داخل پل را بر عهده دارند به طوری که هر پایه دارای دو بیضی است که تعداد این بیضی ها در کل پل به عدد 42 می رسد. منافذ بیضی شکل حالتی دژگونه به پل شهرچای داده اند و دریچه هایی که از بالا به دورن پل راه دارند این حالت را قوت بخشیده اند. پل شهرچای دارای 21 پایه است از سنگهای سفید که به صورت مکعبی تراش خورده اند، بر روی پایه ها هم آب برهای مثلثی شکلی بنا شده اند که در هر دو سوی پل هم شکل اند.