پل سنگی

روایت است که در زمان زمامداری قاجار شخصی به نام حاج عظیم پلی سنگی بر روی مهران رود در آذربایجان شرقی بنا نهاد که به پاس داشت این کار نیک در جهت هموار کردن راه، پل نام حاج عظیم را بر خود گرفت. اما از دیگر اسامی این پل که در میان عامه مردم رواج دارد و بر گرفته از ساختمان سنگی پل است پل سنگی است. پل سنگی دارای 5 دهانه یا چشمه طاق در اندازه های متفاوت و به فرم رومی است، به طوری که هرچه از دهانه میانی به دهانه های کناری نزدیک تر می شویم قطر دهانه ها کمتر می شود. بدنه پل سنگی از سنگهای تراشیده شده به همراه ملات ساروج اند و طاقها آجری اند. در کالبد سنگی این پل و بر روی پایه میانی تاریخ 1323 هجری شمسی بر روی کتیبه ای سنگی که اشاره ایست به تاریخ ساخت پل حک شده است. طرف مثلثی شکل پایه های پل سنگی در خلاف جهت جریان آب قرار گرفته اند. طرف دیگر پایه های این پل که در جهت جریان آب قرار دارند به فرم نیم دایره اند که پشت بندهای قوسی شکلشان زینت بخش آنها شده است. در مجموع پل سنگی دارای چهار پایه سنگی است که در دو طرف رود استوار شده اند.