آیت الله میرزا علی اکبر مجتهد

زندگی نامه مرحوم میرزاعلی اکبر اردبیلی مرحوم میرزا علی اکبر اردبیلی مردی عالم و با فظیلتی بود که در شهر اردبیل زندگی می کردواز لحاظ تقوا و سیاست در این منطقه و آذربایجان صاحب شهرت بود. وی یک فقیه بانی شجاع و پاسدار حرمت خلق خدا بوده و در زمان حمله روس به خاک ایران در مقابل حملات ایستادگی کرده و مردم را نیز علیه این تجاوز های بی رحمانه تشویق کرده و روحیه ی ایستادگی وبیداری اسلامی را در آنان به وجود آورد. و همجنین جندی سال با کمک عشایر ایران در مقابل تجاوز بی گانگان به ایران و به خصوص آذربایجان جلوگیری میکرد. وبا مخافت های که با رژیم رضاخان داشتند به تبعد محکوم شدند. واز جمله آثار ارزشمندی که از وی به یادگاری مانده است : رساله عوام الناس – اصوالدین فارسی – فتح العلوم و ... می باشد. مرحوم میرزا علی اکبر اردبیلی پس از سالها تلاش در راه دین در 25 ماه شعبان در سال 1306 هجری شمسی چشم از جهان بست.