کاروانسرای ظفرقند

این بنا در استان اصفهان در 23 کیلومتری جنوب غرب اردستان در روستای ظفرقند از دهستان برازوند واقع شده است .نوع پلان دو ایوانی و مربوط به دوره صفوی می باشد .سمت چپ و راست ورودی 6 صفه وجود دارد و مصالح بکار رفته از سنگ و آجر است .این کاروانسرا بدون برج است و اتصال دیوارها در چهار گوش بی واسطه است .ورودی کاروانسرا دو سکوی کم حجم در دو سویش دارد . دو سوی هشتی با دو حجره و دو طاق نمای کوچک و بزرگ تقسیم شده است . طرح یک ستاره زیر گنبد هشتی که نشان از تعالی ، ابدیت و نامیرایی ست . دو راه پله در دو سوی هشتی برای رسیدن به بام . در هر چهار گوش کاروانسرا یک آبریزگاه واقع شده است .