اماکن تاریخی پل کلخوران

این پل در روستای کلخوران، در ۳ کیلومتری شمال شهر اردبیل بر روی رودخانه قره چای بنا شده است. پل کلخوران دارای ۲۲ متر طول و ۳ متر عرض است که بلندای آن از سطح رود به ۴ متر می رسد. پل دارای سه چشمه طاق ضربی به فرم جناغی است. دهانه وسطی پل بزرگ تر از دهانه های جانبی است که به صورت متقارن در دو طرف دهانه وسط قرار گرفته اند. پل دارای پایه های سنگیست که بر روی آنها موج شکنهای مثلثی بنا شده است. پشت بندهایی با آجرچینی ماهرانه در زیبایی پل نقش بسزایی دارند.