اماکن تاریخی پل گیلانده

پل گیلانده در ۱۵ کیلومتری جاده اردبیل- آستارا بر دشتهای وسیع روستای گیلانده بر روی رودخانه بالیق لی چای قرار گرفته است. این پل ۲۸ متر طول؛ ۴.۱۵ متر عرض و ۴.۳۵ متر بلندا دارد. پل گیلانده دارای ۴ دهانه آجری است با چشمه طاقهای ضربی. ملات به کار رفته در میان آجرهایش؛ گچ و آهک است و طاقهای ضربی اش به شیوه جناغی یا ۵ و ۷ بنا شده اند. دارای ۴ پایه همراه با موج شکنهای سنگی است که در هر دو سوی پل مثلثی شکلند. در میان سنگهای این پل تعدادی سنگ نوشته هم دیده می شود که سنگ قبرهایی از دوران ساخت پل هستند. پشت بندهای مثلثی شکل در دو طرف پل بر روی پایه ها قرار گرفته اند. سوراخهایی مستطیل شکل درون کالبد پل کار خنک کردن پایه ها را بر عهده دارند.