بنای پیر استیر

232
13 مهر 1394

كهنسالان و دیر سال ، مالامال از خاطره ی خاطره های ازلی خاطره هایی به ژرفای عشق و به بلندای تاریخ اینجا آرامگاه پیر استیر در اقلیم نیمه بیابان ی سبزوار است از شیوه ی معماری موزون استوار با شكوه و ندبیر های خاص طراحی آن چنین پیداست كه قدمت آن به دوران صفوی می رسد .دیدار این بنا در بیكران لاجوردی آسمان كویر و قامت استوار ؟آن به زخم هایی كه آمدگان بی اعتنا به گونه ی آن گمارده اند هم تماشایی است.در وجه تسمیه واژه ی اسپیر گفتند كه اصل آن واژه ی اشتار گرفته شده است كه در دوران باستان الهی باروری و زایش بوده است در میان اسطوره های سومری اشتار كه بعدا به اشپیر تغییر لفظ داد همیشه محل رجوع مردمان بوده است اشپیر به زمانها ،زمین ها و زمینه ها شعف بركت میداد و از برهوت و بی حاصلی بری بوده است . در پژوهش های پیمایشی انجام شده درمنطقه چنین بر میآید كه كسانی كه به ناباروری مبتلا میشدند برای برآورده شدن حاجات خود به این مكان می آمدند و از حقیقت آن مطالعه ی نور صحت میكردند این دستها كه آیین های پاك مااست از عبور بی دغدقه ی تاریخ میگویند.آن چه از نوشته های پیشانی در خروجی بنا كه بر روی گچ حك شده است بر می آید شیخ ابراهیم و شیخ حسین 2 تن از پارسیان صاحب كمال در این بقعه مدفونند؛ نیز گفته اند كه برخی نوادگان كمیل ابن زیاد در اینجا…

گردشگریبنای پیر استیرپیر استیراستیرخراسان رضوی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x