اماکن تاریخی پل شکسته

بر دشتهای پهناور کویر آنجایی که با بارش باران خاک اندک آبی در خود نگه میدارد و آنچه را که میگزارد به هم می پیوندند و به سوی رود جاری می شوند و آن هنگام است که سیل جاری میشود شاید اگر جاری نشوند باتلاقهایی را بوجود آورند که گذر از کویر را ناممکن سازند. رودخانه های کویر بیشتر فصلی اند این رودخانه ها حتی اگر اندک آبی داشته باشند عبور از آن به سختی ممکن است زیرا گل کویر آنقد چسبناک است که گام بر داشتن درآن را سخت وغیر ممکن میکند. از گذشته های دورهرجا که رودی بوده نیاز هم به راهی بوده که مردمان از رود بگذرند، یکی ازاین راههایی که از دوران صفویان به یادگار مانده است راهیست که کاروانیان تهران – قم از آنجا تردد میکردند. با رسیدن کاروانیان به رود شور لزوم ساخت راهی بر فراز آب ایجاب میکرد که در این محل پلی زده شود. از آنجایی که این پل در نزدیکی شهر امروزی حسن آباد بوده و در زمان صفوی ساخته شده به پل صفوی حسن اباد معروف است. پل شکسته ابتدا پایه هایش برزمین سفت بستر رود سنگ روی سنگ بنا نهاده شد، سپس آجر در کنار آجر قرار گرفت تا پلی ساخته شود محکم و زیبا، مصالح بکار رفته در ساختمان این پل در پایه ها سنگ است با ملات ساروج و بدنه از آجر و گچ است.پل صفوی حسن آباد 9 چشمه طاق دارد که پنجره ای رو به کویر باز کرده اند که شیوه معماریشان…