انسان از آغاز تا به امروز

300
13 مهر 1394

انسان از آغاز تا به امروز رنج ها و امیدها یی که در طول چند میلیون سال همراه همیشگی انسان ها بود بوده و خواهد بود.

متفرقهانسانخلقتآغازرنجامید

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x