شفاعت امام حسین(ع) بر نفرین مادر

داستان معجزه امام حسین(ع) بر نفرین مادر نفرین مادر-باعث عذاب آتش شد شفاعت حسین بن علی(ع) آب روی آتش (( روز عرفه)) سال٩٤ سخنران:؛حجه الاسلام علیرضا توحیدلو