عنایت امام رضا(ع) به زائرینش

داستان تكان دهنده؛ خادم حرم ومیهمان خاص علی ابن موسی الرضا(ع) روز زیارت خاصه امام رضا(ع) عنایت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا(ع) به زائرین بارگاهش سخنران: حجه الاسلام علیرضا توحیدلو