خنده دارترین شوخی های ریوندی در تالار کشور - دختر پسر ها ببینیند

قسمتی از اجرای برنامه ی حسن ریوندی ویژه برنامه « نظام پزشکی » ، این اجرای جدید و زیبا را حتما ببینید .
www.hasanreyvandi.com