آیدین آغداشلو - شیوه های دیدن:‌ معرفی خط بنایی (۱۳۵۵)

آیدین آغداشلو - شیوه های دیدن:‌ معرفی خط بنایی (۱۳۵۵)

«شیوه های دیدن» برنامه ای بود به تهیه کنندگی و اجرای آیدین آغداشلو درباره هنرهای تجسمی که از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ از تلویزیون ملی ایران پخش شد.آیدین آغداشلو - شیوه های دیدن:‌ معرفی خط بنایی (۱۳۵۵)
مجری و تهیه کننده: آیدین آغداشلو «شیوه های دیدن» برنامه ای درباره هنرهای تجسمی بود که از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ از تلویزیون ملی ایران پخش شد. مجری، نویسنده و طراح ...