فیلمی تاریخی از فعالیتهای فضانوردان طی پنجاه سال

اولین کاوشگر فرستاده شده توسط ناسا به مریخ «مارینر ۴ » نام داشت که در سال ۱۹۶۴ میلادی پرتاب و در سال ۱۹۶۵ به مریخ رسیده و تصاویری از سیاره سرخ را به زمین ارسال کرد تا نگاه جدیدی را پیش روی کارشناسان ناسا قرار دهد. از آن روز، تحقیقات بسیاری برای کشف ابعاد جدیدی از این سیاره انجام شده است.