خندوانه، ۱۲ مهر ۹۴، ورود جناب خان به برنامه

خندوانه، ۱۲ مهر ۹۴، بخش ششم ورود جناب خان به برنامه و دعوت از شرکت کننده پنجم http://khandevaane.blog.ir به وبلاگ خندوانه سر بزنید