به رنگ فوتبال

این مجموعه مستند با اجرای مزدک میرزایی درباره داستان های مرتبط با فوتبال در سراسر جهان است. در این مجموعه سعی شده با نگاهی متفاوت زندگی و دل مشغولی های این قشر ورزشی تشریح شود. مصاحبه و نمایش بخشی از زندگی شخصی فوتبالیست ‎ها، بازی های باشگاهی و یک بازی ملی و حواشی حضور هواداران در این بازی ها بخش دیگری از این مجموعه است. پخش: از ۲۸/۰۳/۹۴ تا ۲۶/۰۴/۹۴ هر روز ساعت ۲۱:۳۰ با ما ببینید