انتقال دختر۱۰ساله تصادف پلور با بالگرد-اهدای عضو

برخورد خودروی با عابر در منطقه آبشار پلور موجب آسیب دیدگی شدید کودکی ۱۰ ساله در ناحیه سر و قفسه سینه شد. بلافاصله مصدوم به بیمارستان سوم شعبان دماوند انتقال پیدا کرد و با بالگرد به تهران اعزام شد. مصدوم به علت شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. راننده خودروی از صحنه تصادف متواری و تحت پیگرد قانونی قرار دارد. دختر ۱۰ سال به نام فاطمه حسینی پس از مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا کرد.

حوادثبالگرداهدای عضودختر 10 ساله

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x