انتقال دختر۱۰ساله تصادف پلور با بالگرد-اهدای عضو

برخورد خودروی با عابر در منطقه آبشار پلور موجب آسیب دیدگی شدید کودکی ۱۰ ساله در ناحیه سر و قفسه سینه شد. بلافاصله مصدوم به بیمارستان سوم شعبان دماوند انتقال پیدا کرد و با بالگرد به تهران اعزام شد. مصدوم به علت شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. راننده خودروی از صحنه تصادف متواری و تحت پیگرد قانونی قرار دارد. دختر ۱۰ سال به نام فاطمه حسینی پس از مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا کرد.