تصاویر دیده نشده از طوفان اطراف تهران

طوفان تهران و اثرات ان در ورامین و پیشوا که موجب تاریکی مطلق هوا شد. دقایقی پیش طوفانی با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت در تهران شروع شد؛ این طوفان همراه با گرد و خاک است. چهار روز پس از طوفان غافلگیرکننده تهران، دوباره این پدیده جوی سراغ پایتخت آمد، البته ضعیفتر از طوفان روز ١٢ خرداد.