تصاویر دیده نشده از طوفان اطراف تهران

طوفان تهران و اثرات ان در ورامین و پیشوا که موجب تاریکی مطلق هوا شد. دقایقی پیش طوفانی با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت در تهران شروع شد؛ این طوفان همراه با گرد و خاک است. چهار روز پس از طوفان غافلگیرکننده تهران، دوباره این پدیده جوی سراغ پایتخت آمد، البته ضعیفتر از طوفان روز ١٢ خرداد.

حوادثطوفانطوفان تهرانطوفان اطراف تهرانمستند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x