اکبر عبدی: هفته ای سه بار دیالیز می شوم - قسمت دوم

اکبر عبدی که به جرات می توان لقب ستاره کمدی ایران را درباره اش به کار برد، این شب ها در برج جام جم همت تهران نمایشی کمدی و زیبا را روی صحنه برده است. این نمایش که با نام رستوران عمو اکبر قرار است تا قبل از ماه محرم روی صحنه باشد، لحظات بسیار زیبایی را برای مخاطب رقم خواهد زد. در حاشیه تمرین اکبر عبدی که خود کارگردان این نمایش است و بازیگران این گروه، گپی صمیمی با مرد کمدین ایران برایتان رقم زد