توهین بی شرمانه وزیر خارجه آل سعود به ایران در مورد منا

عادل الجبیر وزیر خارجیه آل سعود در اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک و مناسبات بین الملل اقدام به اتهام و توهین علیه ایران کرده، این اتهام زنی وتوهین در طول مناسبات ایران و سعودیه بی سابقه و بی شرمانه بوده است