حضور دکتر عباسی در برنامه عصر، شبکه افق (قسمت ۱)

حضور دکتر عباسی در برنامه عصر، شبکه افق. موضوع: بهار اسلامی و یک جنگ ناتمام. دکتر عباسی: فرهنگ قربانی کردن فرزند یا پسر کشی دارای سابقه ای دیرینه در تاریخ است که نمونه آن را می توان در پسر کشی رستم در شاهنامه مشاهده کرد ...

خبریشاهنامهدکتر عباسیبرنامه عصرشبکه افق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x