اشکهای رهبر در مراسم بزرگداشت جانباختگان منا

آب بود و به کامشان نرسید، با لب خشک تشنه جان دادند، مراسم بزرگداشت جانباختگان فاجعه منا در حسینیه امام خمینی (ره)