دکتر سلام (قسمت ۹۷) ویژه دست دادن ظریف و اوباما

مجموعه طنز دکتر سلام، ویژه برنامه ای از خبرگزاری دانشجو را فقط از این کانال بیننده باشید.