رجز خوانی حاج محمود کریمی برای آل سعود (قسمت دوم)

لعن الله علی اسرائیل، یابن الحسن تیغ تو بی نیام است، در انتظارت مسجد الحرام است، حاجی آن حجی که ناتمام است، چشم انتظار روز انتقام است، دوباره حرف غیرت و شرف شد، بازم سپاه شیعه جان به کف شد، دل های ما که خون و داغدار است، بهر شکایت راهی نجف شد ...