عکسهای جوش جوش لی مین هو

این عکسها یکی دو ساعت پیش منتشر شده برا همون مارک شکلات فریرو
دقت کردین چقدر امروز منو مین هو دل به دل لوله کشی بودیم؟!؟ کنسرتی که صبح گذاشتم کتش ست این کتش الهییییییی
اون عکس که کلاه کاسکت سرشه در نوع خودش جالبه اگه مین هو اینطوری تغییر قیافه بده اصلا شناخته نمیشه خخخ