اماکن تاریخی: پل سامیان

485
13 مهر 1394

پل سامیان با ۵۵ متر درازا؛ ۴ متر پهنا و ۵ متر بلندا در ۱۵ کیلومتری شهر اردبیل بر دو سوی قره سو استوار شده است. این پل کهن را پل سرخ سامیان گویند که سرخی آن از سرخی آجرهایش است و سامیان نام روستایی است در نزدیکی آن. پل سامیان دارای ۶ دهانه در اندازه های مختلف با طاق جناغی است. دهانه میانی پل بزرگ تر از دهانه های دیگر است و باعث منحنی شکل شدن پل شده است. پایه های این پل سنگی اند. طرفی از پل که رودرروی قره سو قرار گرفته موج شکنهایی به شکل مثلثی دارد. موج شکنهای طرف دیگر نیم دایره ای است که پشت بندهای منحنی وارش نقش به سزایی در زیبایی آن داشته اند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x